Suối nguồn cung cấp các vật tư cho ngành xử lý nước như: Màng lọc RO, lọc tinh, lọc cartridge, lọc CTO, vật liệu lọc nước, cột lọc composite, cột lọc inox.

Màng lọc RO

Màng RO của Dow (DuPont), các loại màng như:

  • BW60-1812-75
  • TW30-1812-50
  • BW30-4040
  • BW30-400

Lọc tinh, lọc cartridge, CTO

Với các loại có kích thước size từ: 

  • Chiều dài: 10, 20, 30, 40 inch
  • Cỡ lọc: 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 micron

Vật liệu lọc

  • Than, cát, sỏi, birm, cát mangan, hạt nâng pH, hạt nhựa anion cation, hạt nhựa hỗn hợp.

Cột lọc

Cột lọc Composit và cột lọc inox chuyên dùng cho lọc nước dân dụng và công nghiệp.