1. Điều kiện bảo hành:

  • Hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất
  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

2. Điều khoản từ chối bảo hành

  • Sử dụng không theo hướng dẫn của nhà sản xuất
  • Các vật tư tiêu hao như lõi lọc SAB, CTO, PP, RO, T33, Nano, Alkaline, Fira, Miral và các lõi phụ trợ khác không được bảo hành

Thời gian bảo hành: 24 tháng kể từ ngày mua được ghi trên phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành.